top of page

TÜRKİYE’DE YÖNETİM FONKSİYONLARI AÇISINDAN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN

ÖRGÜTLENMESİ VE BİR UYGULAMA

ÖZET

 

Bu çalışmamızda, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası’nın çıkmasıyla sektördeki özel güvenlik personeli, hizmet veren özel güvenlik firmaları, hizmet alan özel ve tüzel kurumların sorunlarını yerinde tespit edip, bu sorunlara cevap aranmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde; teze ait yönetim fonksiyonları içinde güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimle ilgili olarak verilen çeşitli tanımlar ile yönetimin temel fonksiyonlarından ayrıntılarıyla söz edilmiştir. Yönetimin fonksiyonları içinde, güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesinden bahsedilerek güvenliğin tanımı, güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesi, özelleştirilmesi, Avrupa ülkelerinde ve ABD'de güvenlik hizmetlerindeki özelleştirme uygulamaları açıklanmıştır. İkinci bölümde; Özel güvenlik sistemi ve faaliyet alanları, görev ve yetkilerinden bahsedilmiştir. Ayrıca; özel güvenlik sisteminin faydaları ve ülkemizdeki özel güvenlik sisteminin sorunları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde; Türkiye’de kamu ve özel güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; özel güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir.

 

DR. MEHMET NACİ EFE

bottom of page