Loading...
Mehmet Naci Efe | Akademik Makaleler

INDUSTRIAL LABOR INPUT INDICES AND EMPLOYMENT ANALYSIS

THE EFFECTS OF LEADERSHIP STYLES AND THE COMMUNICATION

YÖNETİM BAĞLAMINDA KIYASLAMA TEKNİĞİ

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEKLERİNİN FİRMA PERSONELİ ÜZERİNE ETKİLERİ

TÜRKİYE'DE ÖZEL GÜVENLİK

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ETKİLERİ

İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNDE GİRİŞİMCİLİK

THE IMPACT OF ERP SYSTEMS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - PRACTICES ON FIRM PERFORMANCE CASE OF TURKISH COMPANIES

SANAYİ İŞGÜCÜ GİRDİ ENDEKSLERİ VE İSTİHDAM ANALİZİ

İŞ DÜNYASI VE ÜNİVERSİTE ARASI İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİK YÖNETİM

TÜRKİYE'DE YÖNETİM FONKSİYONLARI AÇISINDAN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

HİZMETKAR LİDERLİĞİN İKİ TARAFLI İSTİSMARI

İSLAM EKONOMİSİNDE GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM POLİTİKALARININ, COVİD-19 DÖNEMİ SONRASI YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE YAPILANDIRILMASI

© 2023 Demirtaş Sistem