top of page

KÜRESEL DÜNYADA YOK OLMAMA ADINA İNOVASYON

Ülkeler birbirleriyle imzaladıkları serbest ticaret anlaşmalarıyla ticari bariyerleri kaldırmakta, anlaşması olmadığı ülkelere de bu ülkeler üzerinden açılma olanakları aramakta, adeta gümrük tarifeleri sıfırlanmaktadır. Dolaysıyla bu hızlı küreselleşen dünyada, dün yerli sınırlı sayıda firmalarla yaptığımız rekabeti, bugün ismini bile duymadığımız firmaların ürünleriyle yapmak durumundayız. Çin ve Hindistan men şeyli ürünlerin de dâhil olmasıyla fiyatta rekabetçiliğimiz yok olmuş, verimlilik ve teknoloji alt yapı eksikliğimiz gün yüzüne çıkmıştır. Bu yüzden, verimlilik ve fiyatta rekabeti tekrar  sağlayabileceğimiz büyüklüklere ulaşmamız için, ortaklık kültürünü geliştirerek büyük sermayeli firmalara ulaşmak, daha büyük sermayelerle daha büyük projelere imza atmak, farklılığımızı ortaya koyacak yenilikler yapmak, adeta elzem hale gelmiştir. Son zamanlarda çok sık duyduğumuz, İnovasyon olarak Türkçeleşen ‘innovation’; farklılık, değişim ve yenilik olarak Türkçemizde karşılığını bulmaktadır. İnovasyon’un, işletmelerde karşılığı ise, o işletmenin yenilikçi anlayışı, kültürü ve inancı ile bire bir ilgilidir. İnovasyon’un işletmelerde konumlanmasında en büyük öncelik, işletmelerin yeni ürün geliştirilmesinde kullanacakları yeni teknolojik altyapının kazandırılmasıdır. Bunun içinde İnovasyon-odaklı bir yönetim anlayışı benimseyerek idari birimleri değişime açık, yenilikleri seven, benimseyen kadrolardan oluşturmaktır. Bu sayede İşletmeler teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kendilerini sürekli yenileme fırsatı bulacaklardır.

 

İnovasyon ile marka ilişkisi arasındaki uyum nasıl olmalıdır? Güçlü marka yapmak, birçok isletme için onların en büyük hedefleri ve en önemli varlıklarıdır. Müşterilerin bir markaya bağlılık eğilimi ise zamanla değişmektedir. Yapılan araştırmalar, müşterileri ile marka arasında gerçek koyu bir aşkın olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Reklamla marka bilinirliğini artırmanın tek basına yeterli olmadığı müşteri memnuniyeti ile markaya olan bağlılık arasında doğru korelasyon olduğu, sunulan ürün ve hizmetteki kalite, ürün çeşitliliği, farklılık, yenilikçilik ve tabiî ki fiyat insanların ürün seçiminde etkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte müşterilerin zamanla değişen istek ve beklentilerine cevap vermeyi sürdürdüğümüz oranda müşterilerin markaya sadakati devam etmektedir. Bunun en bariz örneğini ürün yelpazesinin çok geniş olduğu ‘telekomünikasyon şirketleri’nde görmekteyiz. Telekomünikasyon donanımları piyasada ciddi bir değişimin ortasında bulunmaktadır. Mobile telekomünikasyon, patlayıcı büyüme ile birlikte Broadband teknoloji çok yaygın olmakta.

 

Yeni teknolojilerin gelişiyle inovativ yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, yeni üretim teknikleri ile müşterilerine karşısına devamlı farklı bir hizmet ve fiyatlama ile çıkmaktalar. Ve bunların sonucu olarak, müşterilerin operatörünü değiştirme oranının yılda %24’lere dayandığı görülmektedir. İnovasyon ile ürün ve sunulan hizmet kalitesi nasıl artırılabilir? İşletmeler hiçbir zaman geriye bakmadan, ulaştığı noktayla yetinmeden devamlı ‘daha ileri nasıl gidebilirim?’ düşüncesi içersinde olarak, her gün yenilenmesini bilmelidir. Mevlana’nın dediği gibi; “dünle beraber gitti cancağızım! Düne dair ne varsa, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”… İşletmeler bugüne kadar sunduğu ürün ve hizmet kalitesini sorgulayarak ‘bunları nasıl daha yukarı seviyelere ulaştırabilirim?’ arayışı içinde olmalı, bu sayede başarıya ulaşmada anahtar işlevi gören İnovasyon’u bir politika haline getirip, her daim şirketlerine uygulama imkânını sunmalıdırlar.

 

İnovasyon’u işletmenizde başlatmanıza aşağıdaki sorulara bulacağınız cevaplar çıkış noktası olarak yardımcı olacaktır: İnsanların sizin ürün ve hizmet almalarının en önemli sebepleri nelerdir? Niçin müşteriler sizin teklifinizi kabul etmelidir? Gelecek beş yılda sizin sektörü şekillendirecek 2 en önemli değişiklik ne olabilir? Bu değişikliklere katılmak için kendinizi nasıl konumlandırdınız? Müşterilerinize sunmak zorunda olduğunuz en önemli şey nedir? O, neden sizin için önemlidir? Ve o, neden sizin müşteriniz için önemlidir?. Hayallerinizde insanların sizin şirketiniz veya hizmetiniz hakkında ne diyebilmelerini isterdiniz? İnsanların bunu söyleyebilmesi için gerekli olan şeyler nedir? Sizin işlerinize, ürünlerinize, sunduğunuz hizmetlere adapte edilebilecek, kalitenizi artırabilecek, size maliyet avantajı sağlayabilecek, diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeler nelerdir? Rakiplerinizin yaptığı ve sizi çılgına çeviren şeyler nelerdir? Rakiplerinizin yapıp müşterilerinize heyecan veren, çılgına çeviren şeyler nelerdir? Sizi çılgına çevirebilmesi için rakibiniz ne yapıyor olmalı? Kısacası kendinizi sizden ürün ve hizmet satın alan müşterinizin yerine koyarak; ‘eğer ben hizmet arz eden değil de talep eden olsaydım ne talep ediyor olurdum? Ödediğim para karşılığında bana sunulan ürün ve hizmet yeterli mi? Daha fazla ne olabilirdi? Dışarıda bunu sağlayabilecek başka işletmeler var mı? IMF verilerince ekonominin toplumdan ayrıştığı, üretimin durduğu, fabrikaların kapanmaları sonucu otuz milyon kişinin işsiz kaldığı bir dönemde, sadece kendilerini yenilemiş, yeni bir gömlek giymiş, müşterilerinin karşısında farklılaşmış firmalar ayakta kalmayı başarmıştır.

 

Üretim demek, sanayi demektir. Sanayi demek, günümüzde teknoloji demektir. Hangi alanda olursa olsun teknolojiyi en iyi kullanan, yeni fikirler geliştiren liderliği ele geçirmiş, önde olmayı başarmıştır. Bunu General motor ile Bill Gates örneğinde en iyi şekilde görmekteyiz; ‘Ben ufuklara değilde, önüme, yakın çevreme baksaydım hızlı giden at arabaları üretirdim’ diyen Henry Ford, bu ileri görüşlülüğü ve yeniliğe verdiği önem sayesinde General Motors’u dünyanın en büyük şirketi haline getirmiş. Ama maalesef bugün ki hâkim yönetim bu başarıyı devam ettirememiş, şirketin felsefesinden sapması sonucu, 100 yılı aşkın bir birikime, geçmişe sahip, uzun yıllar dünyanın en büyük en değerli şirketi unvanına sahip General Motors’un piyasa değeri 20 milyar dolara düşürmüştür. Diğer taraftan sadece 30 yıl geçmişe sahip Bill Gates’in Microsoft’u ve hisse fiyat değeri bakımından General Motors’u katlamış. 170 milyar dolar piyasa değerine ulaştırmıştır. Tüm bu hızlı gelişmeler ve küreselleşen dünya bize diyor ki; ‘yok olmama adına inovasyon.’

DOÇ. DR.  MEHMET NACİ EFE

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page